Profil produkcji

Branża metalowa , profil 3310

    Produkcja sprzętu rolno-przetwórczego, weterynaryjnego, spawalniczego i medyczno-laboratoryjnego. Typowe produkty to: elementy urządzeń mleczarskich, suszarki do elektrod spawalniczych, sterylizatory i komory badań cieplnych na suche gorące powietrze, wstrząsarki laboratoryjne, stoliki, stoły i szafki metalowe na wyposażenie gabinetów stomatologicznych, medycznych i weterynaryjnych, zgłębniki i sondy żołądkowe dla bydła.

Możliwości produkcyjne:

Obróbka plastyczna blach na gilotynach, prasach krawędziowych i mimośrodowych, grubość blach do 5 mm, długość cięcia do 2.500 mm, długość gięcia do 2.500 mm, nacisk do 80 ton.

Spawanie elektryczne i gazowe głównie blach cienkich stalowych, nierdzewnych i kolorowych w osłonie CO2 i argonu oraz obróbka ślusarska.

Obróbka wiórowa metodą skrawania na typowych obrabiarkach do metalu tj. tokarkach pociągowych o średnicy toczenia do 400 mm i długości 800 mm oraz frezarkach uniwersalnych.

Obróbka powierzchniowa detali metodą lakierowania piecowego oraz galwanotechniczna (cynkowanie, anodowanie, sodowanie) montaż mechaniczno- ślusarski i elektryczno-elektroniczny.

Zakład prowadzi usługi w zakresie możliwości produkcyjnych wyżej wymienionych, a specjalizuje się w wykonawstwie wyrobów, zespołów i części z materiałów stopowych (kwasoodpornych) dla potrzeb mleczarstwa i przetwórstwa na rynki niemieckie i Unii Europejskiej.